TIN TỨC XÃ HỘI

HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20 THÁNG 3 “ YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ”
[ Cập nhật vào ngày (19/03/2024) ]


     “ Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình chúng ta đang đi” ngày 20/3/2024 Bệnh viện Y Học Cổ Truyền Thành Phố Cần Thơ hưởng ứng  Ngày Quốc tế hạnh phúc năm 2024 với chủ đề: “Yêu thương và chia sẻ” nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn truyền thống của gia đình Việt Nam; triển khai các hành động cụ thể, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc; chia sẻ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa phát huy truyền thống văn hóa của gia đình Việt Nam, hướng tới vì hạnh phúc và thịnh vượng chung của toàn xã hội; xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

  Để ngày quốc tế hạnh phúc có ý nghĩa thiết thực và cao đẹp chúng ta hãy cùng nhau thực hiện các khẩu hiệu chính tuyên truyền trong năm 2024:

- Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng;

- Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững;

- Gia đình: điểm xuất phát và đích đến của chính sách;

- Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia;

- Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp;

- Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;

- Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực;

- Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật;

- Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội.

  Với chủ đề “yêu thương và chia sẻ”, Ngày quốc tế Hạnh phúc năm 2024 tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng; mỗi cá nhân hãy luôn chia sẻ và yêu thương ngay trong chính gia đình của mình và lan tỏa những yêu thương ấy ra cộng đồng. Bởi, đó chính là cách để mỗi người cho đi và nhận lại hạnh phúc cho chính mình.
Tổ CTXH
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh