Tin tức bệnh viện

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NƯỚC THẢI 2023
[ Cập nhật vào ngày (19/01/2024) ]


Kết Quả Thử Nghiệm Nước Thải Năm 2023 Bệnh viện Y học cổ truyền TP Cần Thơ 

File Đính kèm ./
Tập tin đính kèm

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Thành Phố Cần Thơ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh