Tin tức bệnh viện

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2023
[ Cập nhật vào ngày (18/01/2024) ]


Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân Trọng.
Tổ QLCL
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh