Thuốc VTYT

BẢNG GIÁ THUỐC, DƯỢC LIỆU, CHẾ PHẨM THÁNG ÁP DỤNG 02 NĂM 2024
[ Cập nhật vào ngày (11/03/2024) ]


Bảng giá cập nhật chi tiết giá thuốc, dược liệu, chế phẩm YHCT áp dụng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tp. Cần Thơ từ tháng 02 năm 2024.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.
Phòng TCKT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐIThư viện ảnh

tiện íchthư viện VIDEO

Thư viện ảnh

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Lịch trực