Đào tạo

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP XOA BÓP BẤM HUYỆT, CHÂM CỨU CƠ BẢN
[ Cập nhật vào ngày (10/06/2024) ]


Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ thông báo chiêu sinh các lớp xoa bóp bấm huyệt, châm cứu cơ bản.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Bv YHCT
 


Tìm kiếm

SẢN PHẨM MỚI

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc