Lịch sử hình thành

SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

LỊCH SỬ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

 

     Sau cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân lịch sử năm 1975, đất nước ta hoàn toàn giải phóng, quân dân ta tiếp quản xong Cần Thơ, Sóc Trăng sáp nhập lại thành tỉnh Hậu Giang.

     Thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 08/QĐ-BYT ngày 27/3/1974 của Bộ Y tế về việc thành lập Bệnh viện y học dân tộc ở các tỉnh.

        Quyết định số 03/QĐ-UBT ngày 07/01/1978 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Bệnh viện Y học dân tộc.

         Bệnh viện được thành lập trên cơ sở vật chất của khu vực an dưỡng Hậu Giang tại “Trà Quít”, Ty Y tế giao cho Lương y Nguyễn Thuần Hy (cụ Năm Trang) cố vấn Ty Y tế trực tiếp chỉ đạo. Đ/c Mười Sang kiểm tra cơ sở khu an dưỡng (tài sản và khung cán bộ)  bám chặt Ty Y tế lựa chọn phân công bác sĩ để bàn giao và bố trí ban lãnh đạo bệnh viện.   

     Tháng 01/1978 khung bệnh viện hình thành với kế hoạch 50 giường gồm 16 biên chế (bác sĩ, lương y, y sĩ, CB-CNV) đến cuối năm tăng lên 27 biên chế.

     Ban Giám đốc

     1. BS. Dương Sĩ Hùng: Bệnh viện trưởng.

     2. BS. Lê Đại Long:  Bệnh viện phó.

 

     3. YS. Nguyễn Thành Thái: Bệnh viện phó.

     Thành lập Chi bộ gồm 7 đảng viên do đ/c Tư Châm làm bí thư

 

     Từ tháng 6/1979 – tháng 6/1980

- Tổng số CB-CNV: 49

- YS. Nguyễn Thành Thái: quyền Bệnh viện trưởng

(Ty Y tế điều động BS Hùng về Kế Sách, BS Long về Vĩnh Long)

- Chi bộ đạt Chi bộ vững mạnh năm 1980

- Giai đoạn này có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực.

     Từ tháng 6/1981 – tháng 6/1982

- Tổng số CB-CNV: 38

     + Đ/c Trần Minh Sang: quyền Giám đốc

     + Đ/c Nguyễn Tấn A: phụ trách Tổ chức cán bộ

- Chi bộ: 08 đảng viên, đ/c Trần Minh Sang Bí thư

- Giai đoạn này có nhiều khó khăn: 2 lần sắp giải thể

Ngày 29/12/1994 Bệnh viện được UBND tỉnh Quyết định sáp nhập 2 đơn vị: Bệnh viện y học dân tộc và Bệnh viện Điều dưỡng thành một, lấy tên là Bệnh viện y học cổ truyền Cần Thơ

- Chi bộ gồm 24 đảng viên: Cấp ủy: 05

     1. BS. Trần Minh Hữu: Bí thư

     2. BS. Võ Tấn Hưng: Phó Bí thư

     3. Đ/C Lữ Thanh Thủy: Chi ủy viên

     4. Đ/C Mai Ánh Hồng: Chi ủy viên

     5. Đ/C Phạm Văn Lợi: Chi ủy viên

- Tổng số CB-CNV: 85. Ban Giám đốc:

      1. BS. Trần Minh Hữu: Giám đốc.

     2. BS. Võ Tấn Hưng: Phó Giám đốc

    3. BS. Tôn Chi Nhân: Phó Giám đốc

    4. Đ/C Lữ Thanh Thủy: Phó Giám đốc

    5. BS. Huỳnh Kim Liên: Phó Giám đốc         

- Giường bệnh: 110

- Khoa, phòng: 09     

BS. Trần Minh Hữu: nghỉ hưu

Đ/C Lữ Thanh Thủy: nghỉ hưu

Ban Giám đốc: năm 1997

1. BS. Võ Tấn Hưng: Giám đốc

2. BS. Tôn Chi Nhân: Phó Giám đốc

3. BS. Huỳnh Kim Liên: Phó Giám đốc

* Ban Giám đốc: giai đoạn 2005-2009

1. BS. Tôn Chi Nhân: Giám đốc

2. BS. Huỳnh Kim Liên: Phó Giám đốc

3. BS. Trương Kim Hui: Phó Giám đốc

* Ban Giám đốc: năm 2009 - 2010

1. TsBs. Tôn Chi Nhân: Giám đốc

2. BsCKI Vũ Đình Quỳnh: Phó Giám đốc

* Ban Giám đốc: năm 2009 - 2010

1. TsBs. Tôn Chi Nhân: Giám đốc

2. BsCKI Vũ Đình Quỳnh: Phó Giám đốc

BCH Đảng bộ lần I, nhiệm kỳ 2010-2015 (giai đoạn 2010-2011)

1.Đ/c Tôn Chi Nhân, Bí thư
2.Đ/c Lê Minh Đạt, phó Bí thư
3.Đ/c Vũ Đình Quỳnh, UV
4.Đ/c Phạm Gia Nhâm, UV
5.Đ/c Mai Thanh Sang, UV
6.Đ/c Phan Thị Hồng Nga, UV
7.Đ/c Nguyễn Thị Tư, UV

* Ban Giám đốc: năm 2011 - 2012

1. TsBs. Tôn Chi Nhân: Giám đốc

2. BsCKI Vũ Đình Quỳnh: Phó Giám đốc

3. BsCKII Phạm Gia Nhâm: Phó giám đốc

* Ban Giám đốc: năm 2012

1. BS. Đoàn Anh Luân: Giám đốc

2. BS. Vũ Đình Quỳnh: Phó Giám đốc

3. BS. Phạm Gia Nhâm: Phó Giám đốc

BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 -2015 (giai đoạn 2012-2015)

1.Đ/c Đoàn Anh Luân, Bí thư
2.Đ/c Lê Minh Đạt, phó Bí thư
3.Đ/c Vũ Đình Quỳnh, UV
4.Đ/c Phạm Gia Nhâm, UV
5.Đ/c Mai Thanh Sang, UV
6.Đ/c Phan Thị Hồng Nga, UV
7.Đ/c Nguyễn Thị Tư, UV
 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

1. Tổ chức:

- Phòng chức năng: 04 (Phòng Hành chính – Tổ chức; Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tài chính – Kế toán và Phòng Điều Dưỡng)

- Khoa: 09 (Khoa Khám bệnh-HSTCCĐ; Khoa Nội tổng hợp; Khoa Ngũ quan,  Khoa Nhi; Khoa Ngoại-Phụ; Khoa PHCN-CC-DS; Khoa XN-CĐHA-TDCN; Khoa Dược và khoa KSNK – DD ).

2. Biên chế:

- Tổng số giường bệnh kế hoạch: 150, giường thực kê: 180

- Tổng số CCVC và người lao động: 151/150 đạt tỷ lệ: 100,66%, trong đó biên chế: 138/150 (92%)

- Trình độ chuyên môn:

+ Bác sĩ: 22 (BSCKII: 02; BSCKI: 09; Ths: 01, BS: 10)

+ Dược sĩ: 04 (DSCKI: 03; DS: 01)

+ CN: 09 (CN điều dưỡng: 05; CNXN:01; CN khác: 03)

+ Trung cấp: 83 (Y sĩ: 26; ĐDTH: 12; DSTH: 18; KTV: 21; khác: 06)

+ CB khác: 28

3. Công tác khám chữa bệnh và phục hồi chức năng:

- Tổng số khám bệnh: 100.977 lượt, đạt tỷ lệ: 100,98% KH, tăng 1.814 lượt so với năm 2013.

- Tổng số NB điều trị ngoại trú: 970, đạt tỷ lệ: 107,78%, tăng 70 lượt so với năm 2013.

+ Tổng số ngày điều trị ngoại trú: 10.876, tăng 136 ngày so với năm 2013.

+ Ngày điều trị bình quân 1 NB ngoại trú: 12/12 ngày

- Điều trị nội trú:

+ Tổng số NB điều trị nội trú: 3.580/3.484, đạt tỷ lệ: 102,75% KH, tăng 116 lượt so cùng kỳ;

+ Tổng số ngày điều trị nội trú: 60.745/54.000 ngày, đạt tỷ lệ: 112,49% KH, tăng 12,93% so với năm 2013.

+ Ngày điều trị bình quân 1 NB nội trú: 16,96 ngày /15,5 ngày.

+ Công suất sử dụng giường bệnh: 112,49% tăng 12,93% so cùng kỳ.

4. Công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền:

* Kết quả:

- Tổ chức Hội nghị KHCN năm 2014;
- Có 11 đề tài NCKH và SKCT được Hội đồng nghiệm thu trong năm 2014, kết quả có 07 đạt loại khá và 04 đạt trung bình.

- Duy trì Sinh hoạt câu lạc bộ Y học cổ truyền và bình bệnh án: 1 tháng/lần

- Thông tin khoa học được thực hiện thường xuyên và cử cán bộ tham gia các buổi hội thảo khoa học.

* Trang thiết bị y tế: 

- Tổ chức chào hàng cạnh tranh mua máy đo loãng xương bằng siêu âm gót chân, máy huyết học tự động hoàn toàn 20 thông số phục vụ khám, chữa bệnh. 

5. Công tác đào tạo:

- Cử 23 cán bộ đi đào tạo, trong đó

   + Chuyên môn: 16 (CKII 01, CKI 03, Bác sỹ 05, DsĐH 01, CN 04, CĐ 01, KTV 01),

   + Quản lý: 03 (01 chuyên viên chính, 02TC QLD),

   + Chính trị: 04 (01 Cao cấp và 04 Trung cấp LLCT)

- Hợp đồng đào tạo: Trường Đại học y dược Cần Thơ; Trường Cao đẳng y tế Cần Thơ; Trường Đại học Tây Đô; Trường trung cấp y dược Mekong.
- TS sinh viên, học sinh đến thực tập: 3.012 (đại học: 1.117, trung học: 1.895).

6. Mạng lưới khám chữa bệnh y học cổ truyền:

+ Tuyến thành phố: Bệnh viện y học cổ truyền thành phố, Khoa YHCT Bệnh viện đa khoa thành phố.

+ Tuyến huyện: 08/08 Bệnh viện có khoa hoặc tổ Y học cổ truyền, đạt tỷ lệ: 100% KH.

+ Tuyến xã/phường/thị trấn: 85/85 Trạm y tế có KCB bằng y học cổ truyền đạt tỷ lệ: 100% KH

- Biên chế cán bộ:

+ Tuyến quận, huyện: 08/09 đơn vị có  bác sỹ YHCT,

+ Tuyến xã, phường: 6/85 TYT có Bác sỹ YHCT; các trạm còn lại đều có Y sỹ và 16 Lương Y thực hiện khám chữa bệnh, đạt tỷ lệ 100% trạm có cán bộ YHCT.

- Thực hiện đề án 1816:

+ 02 bác sĩ luân phiên về cơ sở (01 Bệnh viện huyện Phong Điền và 01 tại TYT phường Trà An)

+ Chuyển giao kỹ thuật cho cơ sở: cấy chỉ, thắt búi trĩ cho 02 CB (01 BVĐK Đầm Dơi-CM và 01 BVĐK Hòa Bình-Bạc Liêu.

7. Công tác Dược

- Sản xuất cồn xoa bóp: 5.220 lít, đạt tỷ lệ: 74,57% KH, giảm 27,82% so năm 2013.

- Thuốc thang hốt cho NB: 254.146 thang, đạt tỷ lệ 141,19%, tăng 29,68% so năm 2013.

- Tổng số tiền thuốc sử dụng: 10.679.450.359đ, trong đó:

   + Ngoại trú: 8.776.126.861đ.

   + Nội trú: 1.903.323.498đ.

- Tỷ lệ sử dụng thuốc:

  + Dược liệu: 6.146.920.539đ, tỷ lệ 57,56%

  + Thành phẩm: 4.319.991.622đ, tỷ lệ 40,44%

  + Tân dược: 212.538.198đ, tỷ lệ 1,99%

8. Công tác tài chính bệnh viện:

- Tồn đầu:   2.944.763.838đ

- Tổng thu:  28.484.721.076đ, trong đó:

  + Thu ngân sách:   7.032.310.000đ

  + Thu viện phí:   21.245.962.970đ

- Tổng chi:   28.233.272.970đ, trong đó:

  + Ngân sách:   6.987.310.000

  + Viện phí:   21.245.962.970đ

- Hiện tồn:  3.196.211.944đ

  + Ngân sách:  45.000.000đ

  + Viện phí:  3.151.211.944đ

Công tác Đảng, đoàn thể:

1. Công tác Đảng:

- Duy trì họp Đảng bộ, Chi bộ; triển khai kịp thời các Nghị quyết của cấp trên đến các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ.  

- Chỉ đạo Đảng bộ, Chính quyền và Đoàn thể trong đơn vị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số: 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt tập trung vào chủ điểm năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

- Cử các đồng chí trong cấp ủy và Bí thư Đoàn thanh niên học Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám và lần thứ chín BCH Trung ương khóa XI do ĐUK tổ chức; qua đó Đảng bộ đã triển khai cho 100% đảng viên và CBVC bệnh viện.

- Tổ chức đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017, chuẩn bị xong các nội dung cho đại hội Đảng bộ (dự kiến sẽ tổ chức trong quý I-2015).

- Duy trì họp Đảng bộ, Chi bộ hàng tháng và báo cáo về ĐUK theo quy định. 

2. Công đoàn

- Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2014 của Đảng bộ bệnh viện, đặc biệt phát động phong trào “làm theo” gương Bác, tập trung vào chủ điểm của năm 2014 “... về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

- Tổ chức chúc tết, tặng quà cho ĐVCĐ vui xuân đón Tết.

- Kết hợp với Chính quyền tổ chức đại hội CNVC năm 2014 theo kế hoạch, qua Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014-2016.

- Duy trì tốt các chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn bệnh viện như thăm và tặng quà khi ốm đau, thai sản, ma chay, hiếu hỷ, ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, quỹ tấm lòng vàng, ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Trường sa, Hoàng Sa” ... với tổng số tiền 73.366.432đ

- Phát động phong trào nuôi Heo đất ủng hộ quỹ khuyến học Hải Thượng Lãn Ông, qua 6 tháng năm 2014 đã gây được quỹ với số tiền: 14.049.500đ.

- Kết nạp Đoàn viên mới  cho 26 CNVC-LĐ

- Kết quả kiểm tra cuối năm: đạt Công đoàn trong sạch vững mạnh.

3. Đoàn Thanh niên

- Tổ chức đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2014 – 2017.

- Củng cố các hoạt động của Chi đoàn, phối hợp hoạt động giữa Đoàn Thanh niên và Công đoàn bệnh viện.

- Tham gia đóng 30 ngày tiết kiệm vì chiến sĩ đảo xa với số tiền 600.000 đồng.

- 10 Đoàn viên tham gia đợt sinh hoạt về nguồn tại Đền thờ Bác (xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

- 01 đoàn viên tham gia lớp tập huấn biên tập thông tin hoạt động Đoàn cho Website Đoàn khối.

- 04 thanh niên tham gia thi kiểm tra thanh niên khỏe tại trường trung cấp TDTT, đơn vị đạt giải 4. 

- Kết quả kiểm tra cuối năm đạt Chi đoàn vững mạnh.

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM NĂM 2015

- Triển khai kịp thời Luật, văn bản dưới Luật và các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến các khoa, phòng cũng như đến toàn thể CBVC và người lao động trong bệnh viện để quán triệt và thực hiện.

-Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định về y đức, ứng xử theo nội dung Thông tư số: 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số: 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ điểm năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

- Tiếp tục nghiên cứu và cải cách thủ tục hành chính; chống gây phiền hà cho người bệnh, tăng cường đoàn kết nội bộ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt qui chế dân chủ đồng thời nêu cao tinh thần tiết kiệm; chống tham ô, lãng phí trong toàn bệnh viện.

- Khám và điều trị bệnh nhân toàn diện với tinh thần, thái độ phục vụ tận tình chu đáo. Thực hiện tốt các quy chế chuyên môn: quy chế thường trực, hồ sơ bệnh án, hội chẩn, cấp cứu, điều dưỡng, kê đơn …

- Tiếp tục thực hiện thông tư số: 50/2010/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám chữa bệnh”

- Khám và điều trị bệnh nhân toàn diện với tinh thần, thái độ phục vụ tận tình chu đáo. Thực hiện tốt các quy chế chuyên môn: quy chế thường trực, hồ sơ bệnh án, hội chẩn, cấp cứu, điều dưỡng, kê đơn …

- Tiếp tục thực hiện thông tư số: 50/2010/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám chữa bệnh”

- Nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến. Ứng dụng tốt các thành tựu khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến, kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền

- Thực hiện quy hoạch đào tạo theo nhu cầu thực tế của bệnh viện và cử cán bộ đi học theo kế hoạch. Mở các lớp đào tạo cho cán bộ tại bệnh viện và tuyến dưới nhằm nâng cao trình độ. Tiếp tục hợp tác với Trường Đại học, Cao đẳng, trung học và Hội Đông y trong địa bàn thành phố và trong khu vực đối với công tác giảng dạy và thực hành.

- Nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến. Ứng dụng tốt các thành tựu khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến, kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền

- Thực hiện quy hoạch đào tạo theo nhu cầu thực tế của bệnh viện và cử cán bộ đi học theo kế hoạch. Mở các lớp đào tạo cho cán bộ tại bệnh viện và tuyến dưới nhằm nâng cao trình độ. Tiếp tục hợp tác với Trường Đại học, Cao đẳng, trung học và Hội Đông y trong địa bàn thành phố và trong khu vực đối với công tác giảng dạy và thực hành.

- Nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến. Ứng dụng tốt các thành tựu khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến, kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền

- Thực hiện quy hoạch đào tạo theo nhu cầu thực tế của bệnh viện và cử cán bộ đi học theo kế hoạch. Mở các lớp đào tạo cho cán bộ tại bệnh viện và tuyến dưới nhằm nâng cao trình độ. Tiếp tục hợp tác với Trường Đại học, Cao đẳng, trung học và Hội Đông y trong địa bàn thành phố và trong khu vực đối với công tác giảng dạy và thực hành.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư và Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020.
- Duy trì thực hiện Đề án 1816 theo sự phân công của SYT

- Họp hội đồng thuốc đúng quy định, lựa chọn và bổ sung danh mục thuốc cho phù hợp với thực tế. Đảm bảo cung cấp thuốc đủ số lượng và đúng chất lượng, đảm bảo cung cấp đủ và kịp thời bông băng, cồn gạc, hoá chất ...cho nhu cầu điều trị.

-Quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
-Tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.
 

 

 

 


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc