Tin tức - sự kiện

Tin tức - Sự kiện NỔI BẬT
Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ - Kiểm tra 9 tháng đầu năm 2018

Bệnh viện thực hiện kiểm tra 9 tháng đầu năm 2018 tại các khoa phòng thuộc bệnh viện....

Hội nghị khoa học kỹ thuật bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ ...

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị Khoa học bệnh viện vào ngày 31/8, tập trung 15 đề tài Nghiên cứu khoa học trong hệ thống y học cổ truyển thành phố Cần Thơ.

Dịch vụ kỹ thuậtThư viện ảnh