Đào tạo

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁNG 12 NĂM 2023
[ Cập nhật vào ngày (25/12/2023) ]


Bệnh viện Y học cổ truyền TP Cần Thơ thông báo đào tạo liên tục Y học cổ truyền tháng 12 năm 2023

Chi tiết theo file đính kèm!

Trân trọng
Tập tin đính kèm

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Thành Phố Cần Thơ
 


Tìm kiếm

SẢN PHẨM MỚI

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc