tin tức Y Tế

THƯ MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP HÓA CHẤT MÁY SINH HÓA COBAS C311
[ Cập nhật vào ngày (06/04/2023) ]


THƯ MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP HÓA CHẤT MÁY SINH HÓA COBAS C311

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm!

Trân trọng./.
Tập tin đính kèm

BV YHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh