Tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
[ Cập nhật vào ngày (09/05/2024) ]


      Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản

      Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

       Trân trọng.
Bv YHCT
 


Tìm kiếm

SẢN PHẨM MỚI

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc