Tin tức bệnh viện

TÀI LIỆU ÔN TẬP DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023
[ Cập nhật vào ngày (31/10/2023) ]


Tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức năm 2023 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thành Phố Cần Thơ.

Link Download: https://drive.google.com/drive/folders/1gCvpE60Xj2RrnxxMQlu4RYI7qKTbtb8e?usp=sharing

Trân Trọng.
Phòng TCHC
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh