Tin tức bệnh viện

YÊU CẦU BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
[ Cập nhật vào ngày (27/10/2023) ]


        Bệnh viện y học cổ truyền thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tố chức lựa chọn nhà thầu:
       Chi tiêt vui lòng xem file đính kèm.
Tập tin đính kèm

Bv YHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh