Tin tức bệnh viện

Kết Quả Quan Trắc Môi Trường 2023
[ Cập nhật vào ngày (16/05/2023) ]


Kết quả quan trắc môi trường Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Thành Phố Cần Thơ năm 2023

Chi tiết quý công ty vui lòng xem file đính kèm.

      Trân trọng!
Tập tin đính kèm

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Thành Phố Cần Thơ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh