Tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁNG 04 NĂM 2023
[ Cập nhật vào ngày (21/04/2023) ]


Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ thông báo đào tạo liên tục tháng 04 năm 2023.
Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Thành Phố Cần Thơ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh