Tin tức bệnh viện

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền TP Cần Thơ Kiểm Tra 3 Tháng Đầu Năm 2023
[ Cập nhật vào ngày (21/04/2023) ]


         Căn cứ Kế hoạch số 108/KH-YHCT ngày 27 tháng 03 năm 2023 của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ về Kế hoạch kiểm tra 3 tháng đầu năm 2023.

         Bệnh viện đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của các khoa, phòng trong 3 tháng đầu năm 2023 từ ngày 04/04/2023 đến ngày 07/04/2023. Buổi kiểm tra tập trung vào các nội dung: Tình hình thực hiện kế hoạch 3 tháng đầu năm; Cam kết thực hiện các nội dung “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Thực hiện các nội quy, quy định, quy chế làm việc; Chất lượng điều trị, chăm sóc người bệnh; Đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến; Khảo sát sự hài lòng của người bệnh và công nhân viên chức; Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, Thực hiện 5S.

Sau mỗi buổi kiểm tra, giám sát thực tế các khoa phòng, Ban lãnh đạo bệnh viện đã đưa ra nhận xét, đóng góp cụ thể cho từng nội dung với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Kết quả có 9/13 khoa, phòng xếp loại xuất sắc; 4/13 khoa, phòng xếp loại khá.
Tổ CTXH
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh