Tin tức bệnh viện

THƯ MỜI BÁO GIÁ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
[ Cập nhật vào ngày (17/03/2023) ]


Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Cần Thơ kinh mời quý công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm quan tâm đến nội dung lấy mẫu quan trắc môi trường và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường  năm 2023 vui lòng nộp hổ sơ báo giá đến Phòng TCHC - Bệnh viện YHCT Cần Thơ.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!
Tập tin đính kèm

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Thành Phố Cần Thơ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh