Tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
[ Cập nhật vào ngày (25/11/2022) ]


THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!
BV YHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh