Tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2 NĂM 2022
[ Cập nhật vào ngày (14/11/2022) ]


THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2 NĂM 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!
BV YHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh