Tin tức bệnh viện

DANH SÁCH TỔNG HỢP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC LẦN 1 NĂM 2022
[ Cập nhật vào ngày (14/11/2022) ]


DANH SÁCH TỔNG HỢP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC LẦN 1 NĂM 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
BV YHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh