Tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ TBYT NĂM 2022
[ Cập nhật vào ngày (10/11/2022) ]


Thông báo mời chào giá thiết bị y tế năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!
Tập tin đính kèm

BV YHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh