Tin tức bệnh viện

THƯ MỜI THAM DỰ MỞ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH
[ Cập nhật vào ngày (14/10/2022) ]


Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ xin mời đại diện các nhà thầu có tên trong danh sách nhà thấu đáp ứng hồ sơ đề xuất kỹ thuật đến dự lễ mở hồ sơ đề xuất về tài chính.

Danh sách cụ thể vui lòng xem file đính kèm!

 
Tập tin đính kèm

BV YHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh