Tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
[ Cập nhật vào ngày (28/09/2022) ]


Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:
Tập tin đính kèm

BV YHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh