Tin tức bệnh viện

DANH SÁCH XẾP HẠNG NHÀ THẦU VÀ THƯ MỜI CÁC NHÀ THẦU THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG
[ Cập nhật vào ngày (06/05/2022) ]


Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu thuốc năm 2022 và Thư mời các nhà thầu thương thảo hợp đồng.

Chi tiết theo file đính kèm.
Tập tin đính kèm

BV YHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh