Tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH NHÀ THẦU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT THUỘC GÓI THẦU CUNG CẤP THUỐC NĂM 2022
[ Cập nhật vào ngày (16/04/2022) ]


       Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thuộc gói thầu cung cấp thuốc năm 2022 phục vụ điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ và thư mời các nhà thầu đáp ứng hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đến dự lễ mở hồ sơ đề xuất về tài chính.


      Chi tiết theo file đính kèm.
Tập tin đính kèm

BV YHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh