Tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁNG 04 NĂM 2022
[ Cập nhật vào ngày (13/04/2022) ]


THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁNG 04 NĂM 2022

Chi tiết theo file đính kèm.
Tập tin đính kèm

Phòng KHTH
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh