Tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NĂM 2022
[ Cập nhật vào ngày (24/03/2022) ]


Thông báo Kế hoạch đào tạo liên tục năm 2022 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ.

Chi tiết theo file đính kèm.
Tập tin đính kèm

Phòng KHTH
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh