Tin tức bệnh viện

Thông báo chiêu sinh lớp Châm cứu cơ bản
[ Cập nhật vào ngày (16/06/2021) ]

Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ thông báo chiêu sinh lớp Châm cứu cơ bản