Tin tức bệnh viện

Bệnh viện Y học cổ truyền thông báo tuyển dụng
[ Cập nhật vào ngày (27/04/2021) ]

Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ Thông báo tuyển dụng các vị trí như sau :

BV YHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh