Đào tạo

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁNG 06 NĂM 2023
[ Cập nhật vào ngày (19/06/2023) ]


Bệnh viện Y học cổ truyền TP Cần Thơ thông báo đào tạo liên tục Y học cổ truyền tháng 6 năm 2023

Chi tiết theo file đính kèm!

Trân trọng
Tập tin đính kèm

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Thành Phố Cần Thơ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh