Đào tạo

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO LIÊN TỤC Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁNG 03 NĂM 2023
[ Cập nhật vào ngày (23/03/2023) ]


Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ thông báo đào tạo liên tục tháng 03 năm 2023.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!
Tập tin đính kèm

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Thành Phố Cần Thơ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh