Đào tạo

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO LIÊN TỤC THÁNG 02 NĂM 2023
[ Cập nhật vào ngày (22/02/2023) ]


Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ thông báo đào tạo liên tục tháng 02 năm 2023.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!
Tập tin đính kèm

BV YHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh