Đào tạo

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO LIÊN TỤC THÁNG 11/2022
[ Cập nhật vào ngày (16/11/2022) ]


Thông báo đào tạo liên tục tháng 11 năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Tập tin đính kèm

BV YHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh