Đào tạo

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO LIÊN TỤC THÁNG 10/2022
[ Cập nhật vào ngày (08/11/2022) ]


Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Cần Thơ thông báo đào tạo liên tục tháng 10 năm 2022.

Chi tiết theo file đính kèm.
BV YHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh