Đào tạo

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO LIÊN TỤC THÁNG 09/2022
[ Cập nhật vào ngày (20/09/2022) ]


Bv Y học cổ truyền Cần Thơ thông báo đào tạo liên tục tháng 09 năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
Tập tin đính kèm

BV YHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh