Đào tạo

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO LIÊN TỤC THÁNG 08_2022
[ Cập nhật vào ngày (10/08/2022) ]


BV Y học cổ truyền Thông báo đào tạo liên tục tháng 08 năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm!

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9tzstfRXN8BADnUQQxK4Z9itPCd5vepS4C1U4XZBta7YMHA/viewform
Tập tin đính kèm

BV YHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh