Đào tạo

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO LIÊN TỤC YHCT THÁNG 06_2022
[ Cập nhật vào ngày (10/06/2022) ]


Bệnh viện y học cổ truyền Cần Thơ thông báo lớp đào tạo liên tục YHCT tháng 06 năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq4ccdCzzcJxKK0bOPJUFdvCZ9DHFqwD9zf41B6czABAgwWA/viewform

 
Tập tin đính kèm

BVYHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh