Đào tạo

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP CHÂM CỨU CƠ BẢN KHÓA 4 THÁNG 06/2022
[ Cập nhật vào ngày (24/05/2022) ]


Bệnh viện Y học cổ truyền TP Cần Thơ thông báo chiêu sinh lớp châm cứu cơ bản.

Chi tiết theo file đính kèm!

Trân trọng.
Tập tin đính kèm

BV YHCT
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh