Đào tạo

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO LIÊN TỤC THÁNG 05 NĂM 2022
[ Cập nhật vào ngày (12/05/2022) ]


CHI TIẾT THEO FILE ĐÍNH KÈM! 

ĐĂNG KÝ THÔNG QUA ĐƯỜNG LINK BÊN DƯỚI HOẶC QUÉT MÃ QRCODE TRÊN THÔNG BÁO.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRpn1HSvIkek6Sz8ns4Wr_tv9UJzOSYlrFHb4FsSVlssj9FA/viewform

 
Tập tin đính kèm

P.KHTH
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh