Tin tức bệnh viện

YÊU CẦU BÁO GIÁ PHIM X-QUANG KTS NĂM 2024
[ Cập nhật vào ngày (15/01/2024) ]


Bệnh viện y học cổ truyền thành phố Cần Thơ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tố chức lựa chọn nhà thầu:
       Chi tiêt vui lòng xem file đính kèm.
Tập tin đính kèm

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Thành Phố Cần Thơ
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh