hoạt động Nghiên cứu khoa học

Hội nghị khoa học kỹ thuật bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (09/10/2018) ]

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị Khoa học bệnh viện vào ngày 31/8, tập trung 15 đề tài Nghiên cứu khoa học trong hệ thống y học cổ truyển thành phố Cần Thơ.


Lớp tập huấn cho các cán bộ, Y Bác sỹ, Dược sĩ có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học trong bệnh viện. BSCKII. Đoàn Anh Luân, Giám đốc bệnh viện báo cáo hướng dẫn lớp tập huấn.

 BSCKII. Đoàn Anh Luân hướng dẫn khái quát về phương pháp nghiên cứu khoa học, giới thiệu các loại hình nghiên cứu, các bước cơ bản trong nghiên cứu khoa học, quy trình chuẩn trong nghiên cứu, nguồn gốc của ý tưởng nghiên cứu, các mô hình nghiên cứu cùng các giá trị khoa học mang lại, giả thuyết, câu hỏi nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, xử lý số liệu và cách thức công bố kết quả nghiên cứu…

Lớp tập huấn là hoạt động thiết thực tạo điều kiện cho cán bộ, Y Bác sỹ, Dược sĩ trao đổi kinh nghiệm và thảo luận phương pháp nghiên cứu khoa học, từ đó đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ của Bệnh viện Y học cổ truyền góp phần cho cho công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân ngày một chất lượng hơn

(Tổ QLCL BV)
Bs CKII Lê Tuyết Hà - PGĐ Bệnh viện
 


Tìm kiếm

SẢN PHẨM MỚI

tin tức & sự kiện