Tin tức bệnh viện
Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ - Kiểm tra 9 tháng đầu năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (22/10/2018) ]

Bệnh viện thực hiện kiểm tra 9 tháng đầu năm 2018 tại các khoa phòng thuộc bệnh viện....


Bệnh viện YHCT Cần Thơ  kiểm tra 9 tháng đầu năm 2018

Căn cứ Kế hoạch số 279/KH-YHCT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ về kế hoạch kiểm tra 9 tháng đầu năm 2018. Bệnh viện đã tiến hành tự đánh giá chất lượng trong 9 tháng đầu năm 2018 từ ngày 09/10/2018 đến ngày 12/10/2018 với nhiều nội dung: tiêu chuẩn cụ thể phấn đấu về y đức; kiểm tra thực hiện kế hoạch được giao; kiểm tra thực hiện các quy chế chuyên môn; quy chế dân chủ; kiểm tra việc thực hiện ghi chép hồ sơ, sổ sách đúng quy định; thực hiện y đức, quy tắc ứng xử, kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện,….

Đoàn kiểm tra bệnh viện

tiến hành kiểm tra khoa Ngoại tổng hợp- Khoa phụ

Hiện nay, Bệnh viện đang trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng mới nên còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên với quyết tâm cao, cán bộ nhân viên Bệnh viện luôn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.

Sau khi kiểm tra, giám sát thực tế các khoa phòng, đoàn kiểm tra  đã đưa ra nhận xét, đóng góp cụ thể cho từng nội dung, từng tiêu chí với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Kết quả bệnh viện đạt mức 4: chất lượng tốt.
Phòng Điều dưỡng - ThúyCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện