Tin tức bệnh viện
Báo cáo kết quả thực hiện “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” của Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ Năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (20/03/2018) ]
Tiếp đoán bệnh nhân
Tiếp đoán bệnh nhân

Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ thực hiện “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” đạt được kết quả như sau....


Báo cáo

 kết quả thực hiện “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”

của Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ Năm 2018

 

 

        Căn cứ Công văn số 542/2015/SYT-NVY  ngày 08/3/2018 của Sở Y tế tần Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”

Năm 2018;

        Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ thực hiện “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” đạt được kết quả như sau:

        1. Hình thức và cơ cấu tổ chức:

        - Bệnh viện đã thành lập Tổ Công tác xã hội theo Quyết định số 78/QĐ-YHCT ngày 22/04/2016.

        - Tổ Công tác xã hội bệnh viên có: 08 thành viên.

          2. Chức năng, nhiệm vụ:

  2.1. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

- Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh;

- Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để năm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện;

- Hỗ trợ khẩn cấp các hoạt động công tác xã hội cho người bệnh là nạn nhân của bạo hành, bạo lực gia đình, bạo lực giới, tai nạn, thảm họa nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh: hỗ trợ về tâm lý, xã hội, tư vấn về pháp lý, giám định pháp y, pháp y tâm thần và các dịch vụ phù hợp khác;

- Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;

- Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có);

- Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện;

  2.2. Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt;

- Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, …

- Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh;

- Tổ chức tập huấn thực hiện quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của bệnh viện;

  2.3. Vận động tiếp nhận tài trợ:

Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

  2.4. Htrợ nhân viên y tế:

- Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;

- Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

  2.5. Đào tạo, bồi dưỡng:

 Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

        3. Các kết quả hoạt động đạt được:

          - Hướng dẫn bệnh nhân lấy số thứ tự, chỉ dẫn đến các phòng khám, các dịch vụ cận lâm sàng;

        - Giúp đỡ bệnh nhân nặng trong các sinh hoạt hàng ngày như đi lại, vệ sinh cá nhân; 

        - Hỗ trợ về công tác giáo dục sức khỏe khi bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vào viên, ra viện.

- Xây dựng các góc truyền thông tại các khoa nhiều hình ảnh sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ.

- Phát thanh nội viện hàng ngày vào buổi sáng cho người bệnh và người nhà người bệnh biết nội quy bệnh viện, cách phòng chống các bệnh thông thường…

        -  Ngoài ra, các thành viên của tổ còn lắng nghe ý kiến, tâm tư của người bệnh để phản ánh với bác sĩ và lãnh đạo bệnh viện;

        - Kêu gọi một số mạnh thường quân:  đã nhận được 15 triệu đồng hỗ trợ từ các mạnh thường quân cho bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

       

                                                                                   

 

                                                                                                TỔ CÔNG TÁC XÃ HỘI

                                                                                                   BV YHCT CẦN THƠ

 
Phòng KHTH - Bs Tuyết HàCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện