Tin tức bệnh viện


Bệnh viện thực hiện kiểm tra 9 tháng đầu năm 2018 tại các khoa phòng thuộc bệnh viện....YHCT

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)


Tiếp đoán bệnh nhân

Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ thực hiện “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” đạt được kết quả như sau....


Tin tức - sự kiện