Tin tức bệnh viện
BẢNG TIN HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 Từ ngày 27/12/2019 đến 02/01/2019
[ Cập nhật vào ngày (07/01/2020) ]

Bảng tin hoạt động tuần 1 - Từ ngày 27/12/2019 đến 02/01/2019.


* Các hoạt động khác:

1. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019.

 

 
P. KHTHCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện