Tin tức bệnh viện

Báo cáo hoạt động tuần 21, Từ ngày 15/05/2020 đến 21/05/2020


Báo cáo hoạt động tuần 20 , Từ ngày 08/05/2020 đến 14/05/2020


Báo cáo hoạt động tuần 19 , Từ ngày 01/05/2020 đến 07/05/2020


Báo cáo hoạt động tuần 18 ,Từ ngày 24/4/2020 đến 30/4/2020


Báo cáo hoạt động tuần 17 từ ngày 17/04 - 23/04/2020.


BÁO CÁO TUẦN 15 từ ngày 03/04/2020 đến 9/04/2020


Báo cáo hoạt động tuần 14 từ ngày 27 - 02/04/2020


BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÝ 1 NĂM 2020


BÁO CÁO TUẦN 13 Từ ngày 20/03/2020 đến 26/03/2020


BÁO CÁO TUẦN 12 Từ ngày 13/02/2020 đến 19/03/2020


Tin tức - sự kiện