Tin tức bệnh viện
Hoạt động tháng 12/2019 và kế hoạch tháng 01/2020 của Tổ quản lý chất lượng bệnh viện
[ Cập nhật vào ngày (03/01/2020) ]

Hoạt động tháng 12/2019 và kế hoạch tháng 01/2020 của Tổ quản lý chất lượng bệnh viện


Kết quả hoạt động tháng 12 năm 2019:

- Tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2019 gửi về Sở y tế Cần Thơ.

- Thực hiện khảo sát lấy ý kiến người bệnh nội, ngoại trú, và nhân viên y tế quý IV/2019. Kết quả như sau:

+ Người bệnh nội trú: tỷ lệ hài lòng đạt 97.3%

+ Người bệnh ngoại trú: tỷ lệ hài lòng đạt 95.2%

+ Nhân viên y tế: tỷ lệ hài lòng đạt 97.8%

Kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2020:

- Kiểm tra công tác chuyên môn, vệ sinh, 5S, trang phục,... ở các khoa.

- Khảo sát ý kiến người bệnh nội, ngoại trú.
Tổ QLCLCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện