Tin tức bệnh viện
Bản công bố cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
[ Cập nhật vào ngày (12/12/2019) ]

Căn cứ theo Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, Bệnh viện Y học cổ truyền công bố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định.


Nội dung các phụ lục đính kèm dưới bài viết.
Tập tin đính kèm

Bệnh viện Y học cổ truyềnCác ý kiến của bạn đọc

Tin tức - sự kiện