Tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP XOA BÓP BẤM HUYỆT CƠ BẢN
[ Cập nhật vào ngày (26/02/2021) ]

Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ chiêu sinh lớp xoa bóp bấm huyệt cơ bản. Thời gian khai giảng khóa học: 8 giờ, ngày 15 tháng 03 năm 2021. Thời gian theo học : 3 tháng Học viên sau khi hoàn hành khóa học nắm bắt được kỹ năng thực hành xoa bóp - bấm huyệt đề phòng bệnh và nâng cao sức khỏe, bồi dưỡng thêm khả năng chuyên môn.