Đào tạo

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO LIÊN TỤC YHCT THÁNG 07_2022
[ Cập nhật vào ngày (13/07/2022) ]


Bv Y học cổ truyền Cần Thơ thông báo chiêu sinh lớp đào tạo liên tục tháng 07_2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelW0vmoHf0iBLrCtX7__2m6AA9SYqK8E-VV7M7OgfuAjt6tw/viewform?zarsrc=1303
Tập tin đính kèm

Phòng KHTH
Tìm kiếm

tin tức & sự kiện


Đơn vị trực thuộc

Thư viện ảnh